Meny 

Till dig som ska starta eller har startat ett boende för ensamkommande barn eller vuxna flyktingarDet är viktigt att du tar reda på om du behöver söka bygglov eller göra anmälan om ändrad användning av en byggnad, till exempel från bostad till hem för ensamkommande flyktingbarn. Här ser du vad som krävs och vart du vänder dig.  


Till dig som ska starta ett flyktingboende

Om du ska starta ett flyktingboende är det viktigt att ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Normalt krävs bygglov eller anmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan, exempelvis från bostad till hem för ensamkommande flyktingbarn. Frågan om bygglov eller anmälan ska vara utredd innan man kan starta ett boende. Flyktingboenden där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner, ska normalt uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som ska bedrivas.

Bygglov söker du hos:

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Säter, 0225-55 000

Bygg- och kartkontoret i Borlänge, 0243-74 000

Bygg- och miljöavdelningen i Falun, 023-83 000

Miljö- och byggförvaltningen i Gagnef, 0241-151 54

 

Om du har frågor om brandskydd i flyktingboenden kan du kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt på
023-48 88 18.

 

Till dig som driver ett flyktingboende

Om du redan driver ett flyktingboende och inte har sökt bygglov eller gjort en anmälan om ändrad användning av en byggnad ska du kontakta bygglovsavdelning i din kommun, se ovan. Normalt krävs bygglov eller anmälan vid ändrad användning av en byggnad, det vill säga när man går från en verksamhet till en annan, exempelvis från bostad till hem för ensamkommande flyktingbarn. Flyktingboenden där människor ska bo tillsammans med andra de inte känner ska normalt uppfylla krav enligt Boverkets byggregler för den verksamhet som bedrivs.

Om du driver ett flyktingboende och inte har genomgått en byggprocess (bygglov eller anmälan) ska du också kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt på 023-48 88 18.