Värdegrund

Vår värdegrund som direktionen fattade beslut om i oktober 2015.


RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT – ETT FÖRBUND FÖR ALLA

 

Vardegrund.jpg 

Vi som är anställda i Räddningstjänsten Dala Mitt har många viktiga uppgifter. En grundläggande sådan, är att skapa en stark serviceorganisation med positiva relationer med vår omvärld och med varandra. I vårt arbete finns ett stort inslag av mänskliga relationer i de möten med medborgare, uppdragsgivare och kolleger som sker dagligen. Vi möter människor i både sorg och glädje.

För att lyckas i vårt arbete har vi skapat en värdegrund för våra gemensamma värderingar. Värderingar som alla anställda kan förstå och dela. En värdegrund mäts inte i siffror men kan hållas levande i varje handling, i varje samtal, i varje beslut. Känner vi värdegrunden i vårt dagliga arbete hjälper den oss att nå våra mål.


Magnus Håkansson
Förbundschef
sid_3.jpg


     

VAD ÄR EN VÄRDEGRUND?

 

Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. För att klara vårt uppdrag och nå våra mål behöver vi enas kring ett gemensamt förhållningssätt.

 

Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet och ska genomsyra vårt agerande och våra beslut. Den ska bestämma hur vi prioriterar och fördelar resurser, hur vi kommunicerar och hur vi rekryterar.

 

Vi har valt att formulera vår värdegrund med ett antal värdeord:

 • Respekt
 • Professionalism
 • Lärande
 • Mervärde
 • Mod

 

I denna folder presenteras och förklaras ordens betydelse.

 

RESPEKT

 

Vi tror på allas lika värde och ska visa respekt för varandra och dem vi möter.

 

Det innebär bland annat att vi:

 

 • pratar med varandra, inte om varandra
 • tror på medarbetarnas vilja och förmåga att göra ett bra jobb
 • inte tolererar någon diskriminering
 • sätter gränser i samtal som är kränkande eller diskriminerande
 • respekterar varandra, varandras val och åsikter
 • är lyhörda för flickors, pojkars, kvinnors och mäns behov
 • bjuder in till dialog
 • är lyhörda för alla medarbetares behov
 • visar tillit och förtroende för varandra

 

   

PROFESSIONALISM

 

Vi ska uppfattas som professionella och ödmjuka i våra interna och externa relationer.

 

Det innebär bland annat att vi:

 

 • har kompetens att utföra våra uppgifter
 • är ärliga och inger förtroende i våra möten
 • följer lagar och förordningar
 • prioriterar rätt saker för att uppfylla uppdraget
 • är förberedda inför arbetsuppgifter och möten
 • genom att öka mångfalden förbättrar förutsättningarna för att lyckas med vårt uppdrag.
 


LÄRANDE

 

Vi ska vara en lärande organisation för att nå goda resultat.

rför är det viktigt att medarbetare och organisation ständigt utvecklas.

 

Det innebär bland annat att vi

 

 • strävar efter att ständigt förbättras
 • granskar och utvärderar vårt eget arbete
 • belönar ansträngningar och lär av misstag
 • lyssnar och lär av varandra
 • tar ansvar för vår egen utveckling

 

sid_6.jpg 


 

MERVÄRDE

 

Vi ska ge flickor, pojkar, kvinnor och män service av hög kvalitet.

 

Det innebär bland annat att vi

 

 • aktivt söker upp och möter våra medmänniskor där de befinner sig
 • skapar relationer och samarbete internt och externt för att nå resultat
 • ger sådan hjälp och service så att våra medmänniskor inte behöver återkomma i samma ärende
 • Vid varje möte strävar efter att mötet skall leda till färre olyckor

 

 

MOD

 

Varje medarbetare ska känna ansvar och engagemang för uppdraget och helheten i organisationen.

 

Det innebär bland annat att vi visar vår personliga integritet genom att våga:

 

 • uttrycka åsikter innan beslut fattas
 • bidra med konstruktiva lösningar
 • visa engagemang i alla arbetsuppgifter
 • improvisera för att använda våra resurser optimalt

 

sid_8.jpg 

Vår värdegrund beslutad av direktionen i oktober 2015   (Utskriftsvänlig PDF)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Larm  
201125 kl 20:45
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge samt Yttre befäl Brand på spis. Släckt innan vår framkomst. RTJ lämnar […]
201125 kl 18:00
Sjukvårdslarm
Kommun: Rättvik Station: Rättvik […]
201125 kl 16:15
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Gagnef Station: Mockfjärd samt Yttrebefäl Två personbilar som kolliderat. […]
201125 kl 13:22
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge […]
201125 kl 11:05
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
Visa mer