Meny 

Stoppdatum för ansökan om tillstånd för handel med fyrverkerier

fyrv.jpg

Ansökan om  tillstånd att sälja fyrverkerier till nyår bör finnas hos RDM senast torsdagen den 30 november 2017.


Handläggning av tillståndsärenden tar tid. Tillståndsansökan för handel med fyrverkerier börjar med en prövning av föreståndarens lämplighet. Detta sker genom att den anmälda föreståndarens person­uppgifter kontrolleras mot brotts- och misstankeregister hos Rikspolisstyrelsen. Därefter fortsätter handläggningen av ärendet och detta kan eventuellt innebära ett besök på försäljnings­stället innan svar på ansökan ges.

Givetvis försöker vi att handlägga alla ansökningar efter 30 november, dock förvarnar Räddnings­tjänsten Dala Mitt att det inte är garanterat att tillståndsansökaren får svar före nyårsveckan. 

Ansökningsblankett finns på www.dalamitt.se 

Till ansökningsblankett