Soteld


Att med jämna intervaller låta sota och brandskyddskontrollera eldstad och skorsten är våra mest effektiva metoder för att förebygga soteld. Därtill kan du själv med relativt enkla medel se till att eldning och skötsel blir så säker som möjligt.

http://www.eksjo.se/saekerhet_trygghet/brandskyddskontroll_rengoering_sotning


Elda på rätt sätt:

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock. Placera den på ett underlag som inte är brännbart.

Pyrelda inte!

Använd torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara lagom stor - ungefär som en normal underarm – kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs tändved d.v.s. stickor och tunnare vedträn.

Snabb uppstart

När man eldar i en kall skorsten är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Minska problemet genom att snabbt få upp en fin brasa. Undvik papper och tändvätska. Använd gärna tändkuddar eller björknäver. 

Först när tändveden brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordentlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft

När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft.
Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. Förbränningsluften tillförs på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade reglersystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen.

Om du drabbas av en soteld:

 • Stäng alla luckor på eldstaden.
 • Ring 112
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd – speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden
 • samt taket.
 • Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Andra vanliga brandorsaker är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar samt att gnistor från skorstenenblåser in under trasiga tegelpannor.

kontakta din sotare

Larm  
200123 kl 21:35
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge En epa och en personbil involverade i trafikolycka. Två personer i epa:n och en person i personbilen. Vägen avstängd i riktning mot Säter i ca 30 minuter under arbete med bärgning samt sanering av vägbana. Inga personer fick föras till sjukhus. […]
200123 kl 19:55
Annat
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Lyfthjälp till ambulans […]
200123 kl 16:47
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Trafikolycka med två personbilar. Allt hade gått bra, inget att göra för räddningstjänsten på platsen. Vi återgår utan åtgärder. […]
200123 kl 12:32
Ambulansassistans
Kommun: Ludvika Station: 2800 Ledning Lyfthjälp till ambulans […]
200123 kl 12:00
Annat
Kommun: Gagnef Station: 1900 Björbo Lyfthjälp till ambulans […]
Visa mer