Boendesprinkler räddar liv!

Boendesprinklers främsta uppgift är nämligen att rädda liv genom att skydda mot övertändning.
Skyddsutrustning - Boendesprinkler - ctl00_cph1_mainImg

I Sverige omkommer drygt 100 personer vid brand varje år, de allra flesta i sin bostad. Boendeprinkler är ett effektivt sätt att reducera antalet omkomna i bostadsbränder.

Försök har gjorts av SP, Statens Provningsanstalt. Det första försöket genomfördes utan sprinkler, i det andra var rummet försett med en sprinkler. Skillnaden mellan försöken vardramatisk, utan sprinkler är hela rummet övertänt inom knappt fyra minuter. Sprinkler däremot aktiverar i ett tidigt skede av brandförloppet och kontrollerar branden så att rummet inte övertänds.

Utan sprinkler - övertändning 4min        Med sprinkler - begränsat till startobjektet 

bilder från Statens Provningsanstalt
Bostadssprinkler är tekniskt mycket enklare att installera än konventionell sprinkler. Den använder det normala tappvattensystemet och vattenmängderna per sprinklerhuvud är generellt låga.

Systemet löser ut vid lägre temperaturer och är dimensionerat för att endast ett fåtal sprinklerhuvuden ska utlösas. Brandtekniskt dimensioneras antalet sprinklerhuvuden så att branden stoppas redan i inredningen och brandspridningen förhindras. Elden slocknar i brist på ny näring.

Om man har boendesprinkler i lägenheterna kan vissa lättnader medges när det gäller andra brandkrav, så kallade tekniska byten.

Installation av ett aktivt brandskydd (boendesprinkler) medger tekniska byten, det vill säga kompletteringen med ett aktivt brandskydd kan medge lättnader på andra brandkrav. Ett vanligt sådant byte är att fasadbeklädnad av trä accepteras när boendesprinkler installeras eftersom risken för brandspridning genom övertändning och lågor ut genom fönster i en lägenhet/brandcell minskar.

Det finns även mobila sprinklers som inte kräver en fast anslutning utan kan användas där den behövs för tillfället.