Kungörelser

Organ Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt
Sammanträdesdatum 2020-11-27

Paragrafer §§ 56-74

Datum för anslagsuppsättning 2020-12-11
Datum för anslags nedtagande 2021-01-04

Förvaringsplats för protokoll Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun
Sekreterare Cecilia Eriksson Ehlén

Larm  
210124 kl 18:34
Sjukvårdslarm
Kommun: Säter Station: 1400 Säter […]
210124 kl 07:35
Sjukvårdslarm
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik […]
210124 kl 01:33
Övrigt räddning
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik […]
210123 kl 23:39
Sjukvårdslarm
Kommun: Falun Station: 2500 Grycksbo […]
210123 kl 22:50
Automatlarm
Kommun: Falun Station: 2000 Falun […]
Visa mer