Söka dispens från eldningsförbudet

Räddningstjänsten Dala Mitt har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet, men är som tidigare restriktiva med sådana. Om du vill söka dispens ska du fylla i blanketten nedan och skicka in till info@dalamitt.se

Använd denna blankett för utskrift.

Dala Mitt vill förtydliga att en ansökan om undantag är förenat med en handläggningstid. Dala Mitt jobbar så skyndsamt som möjligt med att handlägga inkommen dispensansökan men det är viktigt att inkomma i god tid för att ge oss möjlighet att hantera ärendet. Normalt sammanfaller önskat behov av undantag från eldningsförbud med semesterperiod och även ett operativt ansträngt läge med många bränder i skog och mark. Detta innebär att du som ansöker om undantag får räkna med en handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag på minst 1 vecka och ansökan om varaktiga undantag på minst 3 veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 


Larm  
221205 kl 13:45
Automatlarm
Kommun: Säter Station: 1000 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 12:07
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1100 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 11:45
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Singelolycka, personbil som kört in i träd. Endast föraren i bilen, ej fastklämd […]
221205 kl 10:33
Interna brandlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Ej brand, ej behov av Rtj[…]
221204 kl 17:00
Trafikolycka - singel
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik Trafikolycka älgolycka, Rv70. Personbilen bärgas från platsen. […]
Visa mer