Söka dispens från eldningsförbudet

Räddningstjänsten Dala Mitt har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet, men är som tidigare restriktiva med sådana. Om du vill söka dispens ska du fylla i blanketten nedan och skicka in till info@dalamitt.se

Använd denna blankett för utskrift.

Dala Mitt vill förtydliga att en ansökan om undantag är förenat med en handläggningstid. Dala Mitt jobbar så skyndsamt som möjligt med att handlägga inkommen dispensansökan men det är viktigt att inkomma i god tid för att ge oss möjlighet att hantera ärendet. Normalt sammanfaller önskat behov av undantag från eldningsförbud med semesterperiod och även ett operativt ansträngt läge med många bränder i skog och mark. Detta innebär att du som ansöker om undantag får räkna med en handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag på minst 1 vecka och ansökan om varaktiga undantag på minst 3 veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 


Larm  
220117 kl 02:20
Automatlarm
Kommun: Falun Station: 2000 Falun Händelse utan risk för brand […]
220117 kl 00:40
Hinder på väg
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika Träd som blockerar vägen. […]
220116 kl 23:51
Lösa föremål
Kommun: Falun Station: 2500 Grycksbo Plåttak som blåst över till grannen och riskerar att blåsa in i dennes fastighet. Grycksbo åker dit och förankrar taket. […]
220116 kl 22:29
Hinder på väg
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Träd som halvt ligger över rv 69. Låg på sidan vi vår framkomst så vi lämna utan åtgärd. […]
220116 kl 22:19
Brand ute - fordon
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Ingen brand i fordon, arbete med att värma upp asfalten pågick. […]
Visa mer