Söka dispens från eldningsförbudet

Räddningstjänsten Dala Mitt har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet, men är som tidigare restriktiva med sådana. Om du vill söka dispens ska du fylla i blanketten nedan och skicka in till info@dalamitt.se

Använd denna blankett för utskrift.

Dala Mitt vill förtydliga att en ansökan om undantag är förenat med en handläggningstid. Dala Mitt jobbar så skyndsamt som möjligt med att handlägga inkommen dispensansökan men det är viktigt att inkomma i god tid för att ge oss möjlighet att hantera ärendet. Normalt sammanfaller önskat behov av undantag från eldningsförbud med semesterperiod och även ett operativt ansträngt läge med många bränder i skog och mark. Detta innebär att du som ansöker om undantag får räkna med en handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag på minst 1 vecka och ansökan om varaktiga undantag på minst 3 veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 


Larm  
210923 kl 15:41
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge 1080 Yttre Befäl Singelolycka. Kört in i en fastighet. 2 personer i personbil. Inga personskador. Kommer bli ett polisärende. […]
210923 kl 14:20
Trafikolycka - mindre motorfordon
Kommun: Ludvika Station: 4500 Fredriksberg Motorcykel kört in i ett träd. 1 person drabbad. Ej fastklämd, inget läckage. Räddningstjänsten åker dit och bistår ambulans. […]
210923 kl 13:17
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika 2 personbilar kolliderat i korsning. 5 personer involverade. Ambulansen undersöker. […]
210923 kl 13:08
Övrigt räddning
Kommun: Falun Station: 2800 Ledning 1080 Yttre Befäl Onormalt varmt i ett uterum trots att ingen värme är påslagen. Ingen synlig rök eller lukt förekommer. Undersöker saken i detta nu. […]
210923 kl 12:20
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Händelse utan risk för skada. […]
Visa mer