Söka dispens från eldningsförbudet

Räddningstjänsten Dala Mitt har möjlighet att bevilja undantag (dispens) från förbudet, men är som tidigare restriktiva med sådana. Om du vill söka dispens ska du fylla i blanketten nedan och skicka in till info@dalamitt.se

Använd denna blankett för utskrift.

Dala Mitt vill förtydliga att en ansökan om undantag är förenat med en handläggningstid. Dala Mitt jobbar så skyndsamt som möjligt med att handlägga inkommen dispensansökan men det är viktigt att inkomma i god tid för att ge oss möjlighet att hantera ärendet. Normalt sammanfaller önskat behov av undantag från eldningsförbud med semesterperiod och även ett operativt ansträngt läge med många bränder i skog och mark. Detta innebär att du som ansöker om undantag får räkna med en handläggningstid för ansökan om tillfälliga undantag på minst 1 vecka och ansökan om varaktiga undantag på minst 3 veckor. Var alltså gärna ute i god tid vid ansökan om undantag. 


Larm  
220705 kl 20:54
Utsläpp farligt ämne - drivmedel
Mindre spill av bensin i samband med tankning. Utsläppet har runnit ned i brunn med oljeavskiljare så det finns inget behov av åtgärder av Räddningstjänsten Kommun: Falun Station: 2000 Falun […]
220705 kl 16:42
Trafikolycka - flera fordon
Kollision mellan två bilar på Naglarbyvägen. Inga personskador men båda fordonen behöver bärgas från platsen. Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge […]
220705 kl 14:59
Trafikolycka - singel
Kommun: Falun Station: 2000 Falun Singelolycka rv 69 vid Bergsgården.[…]
220705 kl 14:35
Brand ute - terräng
Kommun: Ludvika Station: 4300 Grängesberg Rtj söker brand efter samtal om rök, inte funnit något än, ev vattenånga efter lokalt regnväder. Mindre brand i rishög har lokaliserats och rtj häller på med släckningsarbete.[…]
220705 kl 14:25
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Lastbil som tappat last i korsningen E16 och lv 293.[…]
Visa mer