Fyrverkerier

 

Foto från MSB.se

I större kommuner finns lokala ordningsföreskrifter som reglerar hur man får använda fyrverkerier inom kommunens tätort. Här kan du läsa hur fyrverkerier får användas i medlemskommuners centrala delar. 

Om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan det krävas tillstånd. Det kan också krävas tillstånd vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. 

Länk till polisens information om tillstånd för fyrverkerier 


Borlänge kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borlänge kommun

17 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på följande platser: Centrum (med begränsning Siljansvägen-Tunagatan-Bygatan- Järnvägsdiket), Folkets Park (med tillhörande parkeringsytor), Maximparkeringen, Soltorget, Kvarn­forsplan, Jaxtorget, Domnarvets centrum, Forssa centrum, Åselby centrum, Kupolenområdet (med tillhörande parkeringsytor) samt Domnarvsvallen.

Vidare erfordras tillstånd för användning av pyrotekniska varor inom ett område upp till 250 m från närmaste byggnad vid följande ålderdomshem, servicehus och sjukvårds­inrättningar: Borlänge Sjukhus/Sjukhem, Oxen, Hagbacksgården, Hagalund, Tjärna Ängar, Täppgatan 34, Tunagården, Åkershem samt Hessegården.

Länk till Borlänge kommuns ordningsföreskrifter (sid 5 §17)


Falu kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

17 §
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor inom områden begränsade av:

1. Nybrogatan – Trotzgatan – Korsnäsvägen – Gruvgatan – Myntgatan - Stigaregatan och Engelbrektsgatan,

2. Regementsvägen - Lugnetleden - Svärdsjögatan - Vasagatan och Herdinvägen,

3. Fängelsebacken - Villavägen - Lorichsvägen - Linnévägen - Gahns väg - Tallbacksvägen - Kyrkbacksvägen - Kyrkogårdsgränd - Seminariegatan och järnvägen. 

För användning av pyrotekniska varor utanför detta område krävs tillstånd enligt 3 kap 7 § ordningslagen. 

Länk till Falu kommuns ordningsföreskrifter (sid 4 §17


Säters kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Säters kommun

18 §
Med hänvisning till Säters innerstads känsliga trähusbebyggelse krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor i innerstaden inom följande begränsning Rv 70 – Gränsgatan - med förlängning till Prästgärdsskolan – Ljusterns sjöstrand – Ljusterån – Rv 70.

Vidare erfordras tillstånd av polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor inom ett område upp till 250 m från närmaste byggnad vid följande servicehus och sjukvårdsinrättningar: Enbackagården, Skedvigården, Smedjan på Skönvik och Fågelsången i Säter. 

Länk till Säters kommuns ordningsföreskrifter (sid 3 § 17)


Allmänna ordningsföreskrifter för Gagnefs kommun

18 § 
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från Älvuddens sjukhem, Gagnefsgården/Tärnsjögårdens ålderdomshem och Törnholns ålderdomshem. För användning av pyrotekiska varor utanför dessa områden krävs polismyndighetens tillstånde enligt 3 kap 7 § ordningslagen. 


Ludvika kommuns regler för fyrverkerier


Några goda råd:

1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem. 

2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid. 

3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop. 

4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen. 

5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen. 

6. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs. 

7. Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det. 

8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen istället. 

9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador. 

10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.Läs mer på MSB:s hemsida 

Larm  
221205 kl 13:45
Automatlarm
Kommun: Säter Station: 1000 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 12:07
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1100 Borlänge Automatlarm utan risk för brand. […]
221205 kl 11:45
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Singelolycka, personbil som kört in i träd. Endast föraren i bilen, ej fastklämd […]
221205 kl 10:33
Interna brandlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Ej brand, ej behov av Rtj[…]
221204 kl 17:00
Trafikolycka - singel
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik Trafikolycka älgolycka, Rv70. Personbilen bärgas från platsen. […]
Visa mer