AnslagstavlaTillkännagivanden, kungörelser m m:


Justerade protokoll:

Förbundsdirektionens arbetsutskott
Sammanträdesdatum:
2022-09-22 

Paragrafer:
§§ 46-54 

Datum då anslaget sätts upp:

2022-09-22 

Datum då anslaget tas ned:

2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet:
Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

Sekreterare:
Camilla Andersson

 Kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt

Förbundsdirektionens arbetsutskott

 

Sammanträdesdatum:

2022-06-16

 

Paragrafer:

§§ 44-45

 

Datum då anslaget sätts upp:

2022-06-16

 

Datum då anslaget tas ned:

2022-07-08

 

Förvaringsplats för protokollet:

Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun

 

Sekreterare:

Camilla Andersson

Larm  
221004 kl 20:27
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Rökutveckling från en elsparkcykel. Ingen brand i byggnaden. Räddningstjänsten ventilerar ut röken. […]
221004 kl 19:48
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
221004 kl 16:30
Brand i byggnad
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Larm om rökutveckling ur maskin Borlänge. räddningstjänsten framme på platsen. […]
221004 kl 12:45
Annat
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Hjälp till ambulans. […]
221004 kl 09:04
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 2800 Ledning Larmet orsakat av brinnande papperstuss på toalett. Räddningstjänsten har släckt och återställt. […]
Visa mer