AnslagstavlaTillkännagivanden, kungörelser m m:


Justerade protokoll:

Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum:
2022-05-10

Paragrafer:
§§ 30-31

Datum då anslaget sätts upp:
2022-05-11

Datum då anslaget tas ned:
2022-06-02

Förvaringsplats för protokollet:
Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun

Sekreterare:
Camilla Andersson


Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum:
2022-04-28

Paragrafer:
§§ 13-29

Datum då anslaget sätts upp:
2022-05-02

Datum då anslaget tas ned:
2022-05-24

Förvaringsplats för protokollet:
Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun

Sekreterare:
Camilla Andersson


Kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt

Larm  
220516 kl 22:27
Brand i byggnad
Kommun: Smedjebacken Station: 4700 Smedjebacken, 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i äldre uthus i Smedjebacken. Vi är på plats och har påbörjat släckning med god effekt. I nuläget osäker prognos på när vi kan lämna. Restvärdesledare är sökt.[…]
220516 kl 22:10
Järnväg - brand
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Mindre brand,10*10 cm. snabbt släckt. […]
220516 kl 19:17
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220516 kl 03:07
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220515 kl 21:59
Brand i byggnad
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i fristående enbilsgarage. Branden släckt ned till stora delar av boende själva. Räddningsstyrkan från Ludvika är på plats med släckbil och tankbil, samt insatsledare, för kontroll och eventuell eftersläckning.[…]
Visa mer