Anslagstavla


Tillkännagivanden, kungörelser m m:

Organ:
Förbundsdirektionens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:
2021-09-23

Paragrafer:
§§ 26-36

Datum då anslaget sätts upp:
2021-09-23

Datum då anslaget tas ned:
2021-10-15

Förvaringsplats för protokollet:
Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun

Sekreterare:
Camilla Andersson

Kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt

Larm  
210923 kl 15:41
Trafikolycka - singel
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge 1080 Yttre Befäl Singelolycka. Kört in i en fastighet. 2 personer i personbil. Inga personskador. Kommer bli ett polisärende. […]
210923 kl 14:20
Trafikolycka - mindre motorfordon
Kommun: Ludvika Station: 4500 Fredriksberg Motorcykel kört in i ett träd. 1 person drabbad. Ej fastklämd, inget läckage. Räddningstjänsten åker dit och bistår ambulans. […]
210923 kl 13:17
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika 2 personbilar kolliderat i korsning. 5 personer involverade. Ambulansen undersöker. […]
210923 kl 13:08
Övrigt räddning
Kommun: Falun Station: 2800 Ledning 1080 Yttre Befäl Onormalt varmt i ett uterum trots att ingen värme är påslagen. Ingen synlig rök eller lukt förekommer. Undersöker saken i detta nu. […]
210923 kl 12:20
Automatlarm
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Händelse utan risk för skada. […]
Visa mer