Förbundschefen har ordet

Om oss - Förbundschefen har ordet - ctl00_cph1_mainImg


Räddningstjänsten Dala Mitt - en stark resurs för din skull

Hej och välkommen till vår hemsida. Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (RDM), är ett kommunalförbund i kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Förbundet bildades 1998 av kommunerna Borlänge, Falun och Säter för att effektivisera och göra arbetet med skydd och säkerhet för flickor, pojkar, kvinnor och män till en naturlig del i kommunernas verksamhet. 2011 kom Gagnef med i för­bundet och från och med 2019 är även Ludvika medlem i RDM. Jag påstår att RDM är ett effektivt räddnings­tjänstförbund som har hög reaktiv räddningskapacitet och gedigna kunskaper om hur man förebygger olyckor.

RDM leds av en politiskt tillsatt direktion med ledamöter från samtliga medlemskommuner, och vår strävan är att hela tiden arbeta för effektiva lösningar och hitta nya vägar för att lösa det uppdrag som våra medlemskommunerna tilldelat sitt kommunalförbund. I RDM finns en gemensam tanke om att arbeta oberoende av kommungränser just för att kunna erbjuda medborgarna så god service som möjligt med vår värdegrund som utgångspunkt. Vi strävar efter att alt arbete skall präglas av Respekt, Professio­nalism, Mervärde, Lärande och Mod

RDM:s geografiska område är stort. Bilvägen är det 185 km från Värmlandsgränsen i sydväst till gränsen mot Hälsingland i nordost. I området bor cirka 160 000 människor vilket motsvarar 56 % av Dalarnas befolkning. Alla har samma människovärde och samma rätt till hjälp från oss. Det är också med den grundtanken medlemskommunerna fördelar sina anslag vår verksamhet, baserat på invånarantal.
På grund av den stora arean har vi spridit våra resurser över så stor del som möjligt av hela vår geografi.

RDM förfogar över tre räddningsstationer där det arbetar personal i jour dygnet runt. Utöver det har RDM tillgång till femton räddningsstationer och ett brandvärn med räddningspersonal i beredskap. Där arbetar personalen åt andra arbetsgivare och vid larm tar man sig till ”sin” räddningsstation för att byta om och sedan rycka ut i en akut insats. Dessa brandmän (Räddningspersonal i Beredskap, RiB) har normalt en inställelsetid om fem minuter dygnet runt, året runt. Totalt förfogar RDM över drygt 400 medarbetare i samhällets tjänst. Det känns betryggande.

Men trots alla resurser RDM förfogar över är det ändå du som medmänniska som är den viktigaste pusselbiten i ett tryggt och säkert samhälle. Det är främst genom dina kunskaper och färdigheter, din anpassning och förståelse och dina förberedelser för att förhindra bränder och andra olyckor som trygghet skapas för oss alla och vår omvärld.

Genom att ta del av vår hemsida hoppas jag att du ökar din insikt om vikten av ett gott skydd mot oönskade händelser och att du finner vad du söker. I annat fall skall du inte tveka att höra av dig till oss som arbetar här.

Räddningstjänsten Dala Mitt är till för dig.

Leif Andersson
Förbundschef

Larm  
190220 kl 14:42
Automatlarm
Stn 100 Borlänge. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 12:17
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 10:05
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 09:54
Sjukvårdslarm
Stn 260 Svärdsjö.
190220 kl 09:01
Sjukvårdslarm
Stn 160 Gustafs.
Tidigare larm