Förbundschefen har ordet

Om oss - Förbundschefen har ordet - ctl00_cph1_mainImg

 

Här kan du läsa Leif Anderssons tankar om Dala Mitt och framtiden.

Räddningstjänsten Dala Mitt - en stark resurs för din skull


Hej och välkommen till vår hemsida. Räddningstjänstförbundet Dala Mitt som är ett kommunalförbund i kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef och Säter bildades 1998 för att effektivisera och göra räddningstjänsten billigare för de fyra kommunerna. Jag vill påstå att Dala Mitt eller RDM som vi kallar det är ett effektivt räddningstjänstförbund som har hög operativ kapacitet och gedigna kunskaper om hur man förebygger olyckor.

Vår strävan är att hela tiden arbeta för effektiviseringar och hitta nya vägar för att klara de mål som våra politiker satt upp för vår verksamhet. I förbundet finns en gemensam tanke om att arbeta oberoende av kommungränserna just för att kunna erbjuda kommunmedborgarna så god service som möjligt. 

RDM:s räddningstjänstområde är stort. Körvägen är det cirka 11 mil från norr till söder och ungefär 13 mil från väst till öst. I området bor 127 000 människor som alla har samma människovärde och rätt till hjälp från oss. Det är också med den grundtanken medlemskommunerna fördelar sina bidrag till RDM, baserat på invånarantal. På grund av den stora ytan har vi fördelat våra resurser över hela vår yta.

RDM förfogar över två räddningsstationer där det arbetar personal med jour dygnet runt. Utöver det har RDM tillgång till elva räddningstationer där personalen arbetar åt andra arbetsgivare och vid larm tar sig till ”sin” räddningsstation för att byta om och sedan rycka ut i en akut insats. Dessa brandmän (deltidsbrandmän) har en inställelsetid på fem minuter dygnet runt, året runt. Totalt förfogar RDM över cirka 250 brandmän! Det är imponerande.

Jag hoppas du skall finna vår hemsida intressant och att du finner vad du söker. I annat fall skall du inte tveka att höra av dig till oss som arbetar här.

Räddningstjänsten Dala Mitt är till för dig.


Leif Andersson
Förbundschef
 

Larm  
181213 kl 08:34
Automatlarm
Stn 230 Bjursås.
181213 kl 00:27
Automatlarm
Stn 250 Grycksbo. Tryckförändring i torrsprinkler.
181212 kl 18:28
Brand i byggnad
Stn 250 Grycksbo. Brand i en städskrubb, branden släckt vid ankomst. Troligtvis batterier som kortslutit och orsakat branden.
181212 kl 16:06
Automatlarm
Stn 260 Svärdsjö.
181212 kl 15:57
Trafikolycka
Stn 200 Falun.
Tidigare larm