Vi söker en Brandingenjör till vår Samhällsskyddsavdelning

Tjänsten är heltid och tillsvidare. 

Organisation

Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnef och Säter kommuner. Genom ett ökat säkerhetsmedvetande hos invånarna och genom förebyggande arbete skall hem, arbetsplatser och våra många kulturbyggnader upplevas säkra och inte skadas eller förstöras på grund av brand eller andra olyckor. 

Vår verksamhet är både att hantera olyckor och arbeta olycksförebyggande. Vi undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del i vår strävan mot huvudmålen som är att:             

  • Färre olyckor ska inträffa
  • Färre ska omkomma vid olyckor
  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor.

Tjänsternas verksamhetsområden

Du kommer att arbeta i ett team av brandingenjörer och brandinspektörer och kommer främst att verka inom vår myndighetsfunktion och stöd till andra myndigheter i form av t.ex. tillsyn, tillståndshantering, brandskydd i byggprocessen, remisshantering och samhällsplanering/riskbild. Eget ansvarområde kan över tid bli aktuellt.

Arbetsuppgifterna kommer att utvecklas efter din kompetens och organisationens behov. Exempelvis att stödja i arbetet med våra större riskobjekt och i kommunernas planprocesser. Det kommer finnas möjligheter till vidareutbildning, specialisering inom olika områden samt möjlighet att arbeta med olika typer av projekt inom hela organisationen. 

Du kommer liksom övriga medarbetare att aktivt vara delaktig i vårt förebyggande informationsarbete för den enskilde.


Formella kompetenskrav

  • Brandingenjörsexamen samt körkort lägst klass B

Nedanstående förmåga och erfarenhet är viktig

  • God kommunikationsförmåga samt uttrycka dig väl i tal och skrift Förmågan att självständigt och tillsammans med övriga samt i projektform arbeta målinriktat, prioritera och uppvisa resultat.
  • Analytisk förmåga för att genom ditt arbete utveckla verksamheten

Meriterande är

  • Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
  • Erfarenhet från arbete inom kommunal räddningstjänst eller konsultverksamhet

Liksom övriga medarbetare kan du komma att ingå i operativ lednings eller stabs funktioner.  Meriterande är därför lämplig utbildning som tillsammans med erfarenhet medför en förmåga att arbeta inom operativa funktioner i kommunal räddningstjänst.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser.

Frågor besvaras av

Stf. förbundschef/avd. chef

Samhällsskyddsavdelningen                Mats Hedlund          023-48 88 18

Facklig företrädare för Sv. ing             Kent Nilsson            023-48 88 24

Facklig företrädare för Vision             Anna Nyström         0243-48 89 29

Facklig företrädare för Kommunal      Johan Wahrén          0243-48 89 13


Fyll i formuläret och klicka på knappen "Skicka ansökan". 


 Namn:        
 Gatuadress:     
 Postnummer och ort:
     
 Personnummer:      
 Telefonnummer:       
 E-post:     
 Behörighet körkort (tex  BE):   
 Nuvarande anställning:   
 Utbildning: (max 200 tecken)   
 Relevant erfarenhet    utifrån annonsen: (max  200 tecken)   
 Övrigt: (max 200 tecken)   

Bifoga filer nedan helst i pdf-format (tex CV, personligt brev)

 

 

 

 

 

   

 

 

Larm  
180324 kl 10:03
Automatlarm
Stn 200 Falun.
180324 kl 08:32
Automatlarm
Stn 170 Gagnef.
180324 kl 02:27
Trafikolycka
Stn 100 Borlänge.
180323 kl 18:27
Nödställt djur
Stn 200 Falun.
180323 kl 18:03
Brand i byggnad
Stn 200 Falun.
Tidigare larm