Medarbetare till Samhällsskyddsavdelningen


Delar du vår värdegrund och vill bidra till ett tryggare samhälle? Då är du varmt välkommen att söka till oss då vi nu behöver blir fler på samhällsskyddsavdelningen inom Räddningstjänsten Dala Mitt.

Som ett kommunalförbund knutet till kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika har Räddningstjänsten Dala Mitt ett viktigt uppdrag att ansvara för och leda kommunernas brandförebyggande arbete. Det gör vi utifrån värdeorden respekt, professionalism, lärande, mervärde och mod.

 

Som medarbetare på samhällsskyddavdelningen blir du en del av vårt arbete med att förebygga olyckor samt minska konsekvensen av inträffade olyckor. Detta gör vi bland annat genom myndighetsutövning samt rådgivning och stöd, såväl till enskilda som till andra myndigheter.

Vi söker alltså dig som vill arbeta med att förhindra att olyckan inträffar och därigenom bidra till ett säkrare samhälle. Även om du i huvudsak arbetar med att förebygga oönskade händelser förväntas du också att ingå i vår operativa stabsfunktion när behov uppstår.

 

Personliga egenskaper

Vi strävar efter att spegla samhället i för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och då framför allt:

 • att du både kan arbeta självständigt och i grupp
 • att du har förmåga att skapa och underhålla yrkesnätverk
 • att du är flexibel och lösningsorienterad men samtidigt ha modet att stå vid din övertygelse
 • att du har en pedagogisk förmåga och är intresserad av att både lära och lära ut
 • att du har lätt till skratt

Kvalifikationer

För att kunna verka i rollen ska du ha:

 • Utbildning i Tillsyn A eller brandingenjörsexamen eller annan motsvarande utbildning (t.ex. Skydd mot olyckor (SMO), byggnadsteknisk utbildning/kemiteknisk utbildning/ingenjörsutbildning).
 • Körkort lägst klass B

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • att ha arbetat i minst 2 år inom brandförebyggande verksamhet i privat eller offentlig regi
 • arbete inom området brandfarliga och explosiva varor (LBE)
 • riskhantering inom farlig verksamhet (2:4-anläggningar) och ”Seveso-anläggningar”.
 • operativ verksamhet inom räddningstjänst
 • myndighetsutövning i form av tillsyn


Vi ser framför allt att det är aktuellt med placeringsort på någon av våra heltidsstationer i Ludvika eller Borlänge, men är öppen för diskussion utifrån personliga önskemål. Oberoende placeringsort så eftersträvas att man syns och verkar i samtliga våra medlemskommuner.

 

Frågor besvaras av

Avdelningschef SSA           Johannes Näslund               023-48 88 27           johannes.naslund@dalamitt.se

HR-strateg                        Sven-Olof Andersson           0243-48 89 48        
sven-olof.andersson@dalamitt.se

 

Fackliga företrädare                                    

Sveriges Ingenjörer            Maja Norling                        023-48 88 28           maja.norling@dalamitt.se

Vision                                Anna Nyström                     0243-48 89 29         anna.nyström@dalamitt.se

Ledarna                             Björn Olsson                        023-48 88 20           bjorn.olsson@dalamitt.se

Ansökan

Din ansökan bestående av cv och personligt brev skickar du till ansokan@dalamitt.se senast 2022-05-22.


Larm  
220516 kl 22:27
Brand i byggnad
Kommun: Smedjebacken Station: 4700 Smedjebacken, 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i äldre uthus i Smedjebacken. Vi är på plats och har påbörjat släckning med god effekt. I nuläget osäker prognos på när vi kan lämna. Restvärdesledare är sökt.[…]
220516 kl 22:10
Järnväg - brand
Kommun: Borlänge Station: 1000 Borlänge Mindre brand,10*10 cm. snabbt släckt. […]
220516 kl 19:17
Sjukvårdslarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220516 kl 03:07
Automatlarm
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika […]
220515 kl 21:59
Brand i byggnad
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika, 4080 Insatsledare Händelse: Brand i fristående enbilsgarage. Branden släckt ned till stora delar av boende själva. Räddningsstyrkan från Ludvika är på plats med släckbil och tankbil, samt insatsledare, för kontroll och eventuell eftersläckning.[…]
Visa mer