Kemkoordinator Dalarna

Här hittar du information om aktiviter i form av övningar och utbildningar som är kopplade till räddningstjänst vid kemikalieolyckor.

Kemkoordinatorernas viktigaste uppgifter är att

• verka för en höjning av kunskaperna om riskerna vid kemikaliehantering och om de åtgärder som bör vidtas vid kemikalieolyckor

• vara initiativtagare till övningar, möten och säkerhetshöjande aktiviteter

• informera om samt vara kontaktperson i kemberedskapsfrågor i övrigt

Mer info om MSB: kemkoordinatorer hittar du här


Larm  
181020 kl 12:29
Automatlarm
Stn 100 Borlänge.
181020 kl 08:14
Annat
Stn 100 Borlänge. Lyfthjälp
181020 kl 01:45
Nödställt djur
Stn 100 Borlänge. Hund i hiss
181020 kl 01:21
Sjukvårdslarm
Stn 200 Falun.
181019 kl 18:42
Annat
Stn 100 Borlänge. Undersökning
Tidigare larm