Tillsyn

Bränder är lättare att förebygga än att släcka!

Företag - Tillsyn - ctl00_cph1_mainImg

Enligt Lag om skydd mot olyckor ska kommunerna eller i vårt fall Räddningstjänsten Dala Mitt genomföra tillsyner. Tillsyn är en övergripande granskning som går ut på att kontrollera att brandskyddet hålls på en rimlig nivå. Ansvar för brandskyddet i en byggnad eller anläggning ligger på fastighetsägaren tillsammans med den som driver verksamheten.

Vissa verksamheter omfattas av kravet på skriftlig redogörelse.


Vägledning inför tillsyn

 

Räddningstjänsten gör också tillsyn hos företag som hanterar tillståndspliktiga mängder av brandfarliga varor. För att du ska vara väl förberedd inför tillsynsbesöket har vi gjort en folder som visar vad du ska tänka på för att uppfylla kravet i lagen om skydd mot olyckor.

Foldern vägledning inför tillsyn (pdf)    

Läs också våra taxor och avgifter.