Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Dala Mitt har på uppdrag av våra medlemskommuner (Falun, Borlänge, Säter och Gagnef) tagit över tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor inom förbundets verksamhetsområde från 2012-01-01.

Här finner du information om det mesta som rör hantering av brandfarliga och explosiva varor, till exempel: 

  • gällande regelverk,

  • när du måste söka tillstånd,

  • hur du söker tillstånd,

  • ansökningsblanketter,

  • avgifter.