Eldning utomhus

  • Att handskas med eld på fel sätt kan få ödesdiga konsekvenser. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar. Eldning sker alltid på egen risk men följer du dessa råd minimerar du risken för brand.
  •  
  • Välj en säker plats utan brandrisk. minst 75-100 meter från byggnader,ledningar och brännbart material. Se till att redskap för brandsläckning finns nära till hands ( vatten kannor,vattenslang, strilkannor kvastar, krattor och spadar). Skyddsvattna runt eldningsplatsen innan elden tänds.
  • Endast grenar,kvistar,löv och torrt och rent trå får läggas på brasan. Det är förbjudet att elda avfall och annat skräp.
  •  
  • Den som bevakar elden får inte lämnaplatsen förän elden är helt släckt.
  •  
  • Elda inte vid stark blåst.


Brandriskprognosen ska alltid kontrolleras. Ring 023-48 88 62 eller gå till www.dalarna.se/brandrisk där du finner aktuell information.

1. Mycket liten brandrisk
2. Liten brandrisk
3. Normal brandrisk
4. Stor brandrisk
5. Mycket stor brandrisk
E. extrem stor brandrisk
Prognos 4-5-E medför alltid eldningsförbud.Rubrik