Meny 

Det är extremt torrt och mycket stor brandrisk i hela Dalarna. Därför råder det eldningsförbud i länet.

Förbudet gäller från och med den 25 juli och omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Förtydliganden

Förbudet omfattar endast eldning utomhus, dvs:

* Förbudet omfattar inte nyttjande av gasol- och spritkök i husvagnar, båtar och motsvarande mobila konstruktioner som inte är att betrakta som ”i det fria”.

* Förbudet omfattar inte nyttjande av brandskyddskontrollerade och godkända eldstäder i hus och byggnader.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


 

Larm  
181213 kl 08:34
Automatlarm
Stn 230 Bjursås.
181213 kl 00:27
Automatlarm
Stn 250 Grycksbo. Tryckförändring i torrsprinkler.
181212 kl 18:28
Brand i byggnad
Stn 250 Grycksbo. Brand i en städskrubb, branden släckt vid ankomst. Troligtvis batterier som kortslutit och orsakat branden.
181212 kl 16:06
Automatlarm
Stn 260 Svärdsjö.
181212 kl 15:57
Trafikolycka
Stn 200 Falun.
Tidigare larm