Meny 

Det är extremt torrt och mycket stor brandrisk i hela Dalarna. Därför råder det eldningsförbud i länet.

Förbudet gäller från och med den 25 juli och omfattar alla platser inklusive egen tomt samt inkluderar alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

Förtydliganden

Förbudet omfattar endast eldning utomhus, dvs:

* Förbudet omfattar inte nyttjande av gasol- och spritkök i husvagnar, båtar och motsvarande mobila konstruktioner som inte är att betrakta som ”i det fria”.

* Förbudet omfattar inte nyttjande av brandskyddskontrollerade och godkända eldstäder i hus och byggnader.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida


 

Larm  
190220 kl 14:42
Automatlarm
Stn 100 Borlänge. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 12:17
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 10:05
Automatlarm
Stn 200 Falun. Automatlarm utan risk för skada.
190220 kl 09:54
Sjukvårdslarm
Stn 260 Svärdsjö.
190220 kl 09:01
Sjukvårdslarm
Stn 160 Gustafs.
Tidigare larm