Brandskydd för dig som bor i villa

Foto: Dalarnas Tidningar

Du som bor i villa är som alla ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att ha en skälig nivå på ditt brandskydd.

Eftersom det inte ställs några hårdare krav på byggmaterial och ytskikt när det gäller egenskaper vid brand, kan bärigheten samt brandförlopp variera kraftigt. Detta gör att en villabrand kan utvecklas fortare och på ett mer oberäkneligt sätt än en brand i en lägenhet. (Jämför: ett flerfamiljshus, där varje lägenhet är en egen brandcell som ska klara en brand i mellan 30-60 minuter.)

Därför är det ännu viktigare att DU gör något när branden är liten eller allra helst, förebygger innan det händer. Kom i håg att räddningstjänsten alltid är steget efter och att det är DU som kan göra de avgörande insatserna.Relaterade länkar