Brandskydd för dig som bor i lägenhet

Falun 2007:

Ett flerbostadshus eldhärjades i stadsdelen Herrhagen. 2 personer omkom och ett flertal rökskadades. Räddningstjänsten räddade ett tiotal personer med hjälp av stegar via balkonger.
 

Om det brinner i din lägenhet...

 

RÄDDA de som är i direkt fara, VARNA andra i din närhet,  LARMA 112, SLÄCK om det går, annars gå ut och STÄNG DÖRREN! Trapphuset är den naturliga utrymningsvägen för alla som bor i flerfamiljshus. Så länge trapphuset är fritt från rök så ska man använda sig av denna om man behöver utrymma fastigheten.


Om det brinner i din grannes lägenhet...

Och trapphuset är rökfyllt: GÅ IN IGEN, STÄNG DÖRREN, RING 112, din lägenhet står emot en brand under 30-60 minuter. Täta eventuellt dörrspringor med våta handdukar om det läcker in rök, gå till ett fönster eller balkong och uppmärksamma rädningstjänsten om vart du befinner dig.


Barnvagnar och brännbart material i trapphus...

Barnvagnar bör ha en egen förvaringsplats, avskilt från trapphuset. Inget som tillför brännbart material, hindrar utrymning eller räddningspersonalens insats får finnas i trapphuset...

Trapphuset är den främsta utrymningsvägen för de boende i fastigheten och det är fastighetsägarens skyldighet att tillsammans med de boende se till att trapphuset hålls fritt samt informera de boende kring vilka ordningsregler som gäller.