Meny 

Beslut om undantag från eldningsförbudetRäddningstjänsten Dala Mitt har beslutat om generella undantag från länsstyrelsens eldningsförbud.

Det är nu tillåtet att laga mat (grilla) i den egna trädgården samt brandfarliga heta arbeten tillåts i tätbebyggt område.

För övrigt behov av eldning utomhus gäller fortfarande att enskild dispens måste sökas och bedömningen görs utifrån lokala förhållanden samt vidtagna skyddsåtgärder.

Eldning i skog och mark, på kommunernas förberedda eldplatser och liknande omfattas fortfarande av eldningsförbud!

Läs gärna beslutet i sin helhet för att inte missa några detaljer.

Beslut undantag eldningsförbud