Inkoppling av larm

Här ser du hela kedjan från första kontakten med SOS Alarm till dess att larmet kopplas till Räddningstjänsten Dala Mitt.

Inkoppling av automatiskt brandlarm steg för steg
 

 • Installatören/Kunden kontaktar SOS för meddelande om en ny brandlarmsanläggning.
    
 • SOS kontrollerar om larmsändaren går att ta emot i mottagningsutrustningen. Lämnar ut larmkod samt primär-/sekundärnummer vid uppringd larmöverföring.
   
 • SOS inväntar ett underlag från installatören eller kunden.
   
 • När underlag inkommer, matas uppgifterna in i databasen. Brandlarmet sätts på registrering (bevakas ej men skall dock avprovas).
   
 • SOS meddelar räddningstjänsten att ett nytt objekt är uppkopplat mot SOS.
   
 • SOS avvaktar med att öppna brandlarmet tilldess att Räddningstjänsten Dala Mitt ger sitt godkännande.
   
 • Installatören/kunden skickar leveransbesiktningsintyg (utfärdas av behörig besiktningsman) och anläggarintyg till Räddningstjänsten Dala Mitt.
   
 • Avtal skrivs mellan kunden och Räddningstjänsten Dala Mitt.

Handläggningstiden är nu tre veckor efter det att alla uppgifter kommit in till Räddningstjänsten Dala Mitt.

 • Räddningstjänsten Dala Mitt besöker objektet för att framställa objektskort/framkörningskort.

 • Kunden överlämnar nycklar till samtliga larmade utrymmen till Räddningstjänsten Dala Mitt.

 • Objektet registreras i Räddningstjänsten Dala Mitts databas. 
   
 • Räddningstjänstens operativa styrkor inhämtar objektskännedom. 
   
 • Det skall alltid finnas orienteringsritning och kontroll journal vid objektets centralapparat. 
   
 • Räddningstjänsten Dala Mitt meddelar SOS att brandlarmet kan öppnas.
   
 • SOS öppnar larmet till Räddningstjänsten Dala Mitt.


Kontakt:

automatlarm@dalamitt.se


Skriv ut texten ovan  (pdf)