Automatiska brandlarm


Företag - Automatiska brandlarm - ctl00_cph1_mainImg

Ett automatiskt brandlarm utgör en viktig funktion i byggnadens och verksamhetens brandskydd. En rätt utformad anläggning innebär en tidig upptäckt av brand.

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas av personer på plats eller av Räddningstjänsten och därmed ge så små skador som möjligt.

Kontakt:

automatlarm@dalamitt.se  


Varför skaffa automatiskt brandlarm?

De viktigaste anledningarna är:

1. Myndighetskravet kan antingen finnas angivet som krav i Boverkets byggregler eller vara en del i en alternativ utformning för att uppfylla dessa.  

2. Försäkringsbolagets krav kan antingen bero på att verksamheten är av sådan art att försäkring endast ges om verksamheten är skyddad av automatiskt brandlarm eller sprinkler alternativt att ägaren valt att erhålla rabatt på sin försäkringspremie genom larminstallationen.  

3. Den egna ambitionen kan vara att skydda sin fastighet, verksamhet eller sina ekonomiska värden, t ex konstsamlingar, veteranbilar osv. Omfattningen av en automatisk brandlarmanläggning kan variera beroende på av vilken orsak som larmet installeras. 

Anläggningen för det automatiska brandlarmet skall vara planerad och installerad enligt gällande regler i SBF 110. 

Målsättningen skall vara att endast larm orsakade av brand skall överföras till räddningstjänsten.