Meny 

Räddningstjänsten Dala Mitt söker 1-2 Brandingenjörer/BrandinspektörerUtifrån vakanser på samt inom samhällsskyddsavdelningen söker vi 1-2 medarbetare. Tjänsterna är vikariat under ordinarie personals tjänste- samt föräldraledigheter.  Utifrån eventuella vakanser efter tjänsteledighet kan möjlighet till tillsvidareanställningar finnas.


Tjänsternas verksamhetsområden

Medlemskommunernas gemensamma mål är att i första hand minska antalet olyckor och därefter begränsa dess konsekvenser. Som Brandingenjör/Brandinspektör inom samhällsskyddsavdelningen är ditt främsta ansvar att minska antalet olyckor via:

  • Tillstånd samt tillsyner enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.
  • Tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor.  
  • Stöd till andra myndigheter i form av yttranden och rådgivning avseende brandskydd samt sakkunnig i brandskyddsfrågor.
  • Stärka den enskilde.

I framtiden kan möjlighet för operativ tjänstgöring i ledning eller stab bli aktuellt.  

Läs mer om tjänsten