Twitter @RtjDalaMitt
Aktuellt 
 • 2018-01-19

  Direktionsbeslut angående medlemskap Ludvika

  Förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) beslutar föreslå respektive medlemskommun fatta beslut om att, på underlag som framgår av underbilagor, anta Ludvika kommun som ny medlem i RDM snarast och senast enligt Ludvika kommuns ansökan den 2019-01-01.

  Förutsatt att medlemskommunerna fattar erforderliga beslut om att anta Ludvika kommun som ny medlem bör samarbetsavtal, i enlighet med det som framgår av underbilagorna, tecknas snarast mellan RDM och Ludvika kommun för att underlätta samgåendet.


 • 2018-01-08

  Direktionsprotokoll 8 december

  Här kan du läsa protokoll från direktionsmötet 8 december;
  Protokoll_direktionsmote_2017-12-08.pdf


 • 2017-12-22

  God Jul och Gott Nytt år till er alla


 • 2017-12-11

  Du är viktig för samhällets säkerhet och trygghet- Bli deltidsbrandman

  Vi söker nya medarbetare till våra deltidsstationer

  Rekryteringsdag den 8 februari 2018. Introduktionsutbildning vecka 15 och 16.

  För mer information 

  Varmt välkommen med din ansökan!

  Dalamitt_slackbilar.jpg • 2017-11-29

  Planer för räddningsinsats enligt Sevesodirektivet

  Upprättad plan för Räddningsinsats enligt Sevesodirektivet tillgängligt för granskning

  I enlighet med Sevesodirektivet och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor har upprättats en ”Kommunal plan för Räddningsinsats” för Falu Rödfärg. Allmänheten skall på lämpligt sätt ges möjlighet att lämna synpunkter på planen.

  Planen finns nu 2017-11-30 – 2017-12-14 tillgänglig för allmänheten, på Räddningstjänsten Dala Mitt.


  Upprättad plan för Räddningsinsats enligt Sevesodirektivet tillgängligt för granskning

  I enlighet med Sevesodirektivet och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor har upprättats en ”Kommunal plan för Räddningsinsats” för SSAB EMEA Borlänge. Allmänheten skall på lämpligt sätt ges möjlighet att lämna synpunkter på planen.

  Planen finns nu 2017-11-30 – 2017-12-14 tillgänglig för allmänheten, på Räddningstjänsten Dala Mitt.

  För att ta del av planerna: Kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt, Kent Nilsson 023 – 48 88 24.


 
Nyhetsarkiv
Larm  
180121 kl 11:04
Trafikolycka
Stn 200 Falun.
180121 kl 00:37
Sjukvårdslarm
Stn 200 Falun.
180121 kl 00:19
Hjälp till ambulans
Stn 200 Falun.
180120 kl 19:34
Sjukvårdslarm
Stn 230 Bjursås.
180120 kl 16:45
Hjälp till ambulans
Stn 100 Borlänge.
Tidigare larm


Vad händer om du själv inte gör något innan räddningstjänsten kommer på plats?

Kom ihåg!

VI är alltid steget efter när larmet kommer!

DU kan göra skillnad genom att förebygga innan olyckan händer eller släcka när branden är liten!vi_deltar_i_amb.jpg


 

Visste du att 

Kökspisen är den vanligaste orsaken till brand i hemmet.
Endast 6 procent av befolkningen känner till det. 
De flesta (74 procent) tror i stället att bränder orsakas av levande ljus. 

Brandskyddsföreningen har undersökt våra kunskaper om risker och riskmedvetande. Till  undersökningen