Brandrisk  
Twitter @RtjDalaMitt
Aktuellt 
 • 2020-09-25

  Vi söker fler deltidsbrandmän

  Nästa testdag är 21 februari 2021. Läs mer om kraven här


 • 2020-03-13

  Med anledning av Corona-pandemin


  Viktig information till våra besökare

  Med anledning av den pågående Corona-situationen. Har du något av följande symtom, ber vi dig avstå från att besöka oss:

  feber
  hosta
  andningsbesvär
  snuva
  illamående
  halsont
  huvudvärk
  muskel- och ledvärk


  Eftersom vi är en samhällsviktig myndighet är det viktigt att vår personal kan hålla sig frisk, så vi kan hjälpa andra som behöver oss.

  Vi tar heller inte emot några grupper på studiebesök eller liknande tills vidare.


 • 2020-03-12

  Sotningen i Ludvika privatiseras

  Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015 har sotningen i Ludvika kommun privatiserats och genom upphandling har Ludvikasotarn AB fått överta ansvaret för att utföra sotning (rengöring) i kommunen. Ansvaret för sotningen övergår den 2020-04-01 och från det datumet är Räddningstjänsten Dala Mitt:s roll enbart att följa upp utförandet av sotning. Brandskyddskontroller ska som tidigare utföras i räddningstjänstens regi.

  Hur påverkar detta dig som kund? I det stora inte alls. Du kommer att få en avisering om sotning precis som vanligt, och i många fall är det till och med samma sotare som kommer. Priset skiljer inte heller, eftersom sotningstaxan som kommunen slagit fast gäller även för Ludvikasotarn. Notera dock att det är ett annat kontonummer att betala till, ifall du tex har sotningen inlagd i din bank.

  Den enda skillnaden är att sotningen och brandskyddskontrollerna utförs av olika aktörer. Därför kan det inte göras vid ett och samma besök.

  I samband med övergången till en privat aktör kan mindre avvikelser förekomma, och om sådana uppstår ska dessa i första hand lösas med det ansvariga företaget. Om avvikelserna är allvarliga eller omfattande kan du kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt. Mer information om sotning och brandskyddskontroll finns på vår hemsida samt leverantörens hemsida:

  Räddningstjänsten Dala Mitt: www.dalamitt.se

  Ludvikasotarn AB: www.ludvikasotarn.se


 • 2019-12-09

  Solcellsanläggningar - våra rekommendationer

  För dig som är intresserad av solcellsanläggningar. Läs våra rekommendationer


 • 2019-11-29

  pressmeddelande avsiktsförklaring systemledning


 
Nyhetsarkiv
Larm/Viktig Info  
201027 kl 23:00
Trafikolycka - singel
Kommun: Falun Station: 1600 Gustavs Singelolycka Rv70 vid Solvarbo. […]
201027 kl 16:23
Trafikolycka - singel
Kommun: Rättvik Station: 3500 Rättvik Viltolycka Rv70 […]
201027 kl 13:50
Sjukvårdslarm
Kommun: Gagnef Station: 1900 Björbo […]
201027 kl 13:48
Automatlarm
Kommun: Säter Station: 1600 Gustafs […]
201027 kl 13:07
Trafikolycka - flera fordon
Kommun: Falun Station: 2000 Falun Trafikolycka mellan två personbilar i Pilborondellen.[…]
Visa mer


Vad händer om du själv inte gör något innan räddningstjänsten kommer på plats?

Kom ihåg!

VI är alltid steget efter när larmet kommer!

DU kan göra skillnad genom att förebygga innan olyckan händer eller släcka när branden är liten!vi_deltar_i_amb.jpg


 

Visste du att 

Kökspisen är den vanligaste källan till brand i hemmet.
Endast ett fåtal i befolkningen känner till det.
 
De flesta tror i stället att bränder orsakas av levande ljus.