Brandrisk  
Twitter @RtjDalaMitt
Aktuellt 
 • 2020-03-31

  Anmäl din majbrasa

  Nu kan du anmäla din majbrasa för 2020. Klicka på länken


 • 2020-03-30

  Utredning om ny station i Ludvika


 • 2020-03-13

  Med anledning av Corona


  Viktig information till våra besökare

  Med anledning av den pågående Corona-situationen. Har du något av följande symtom, ber vi dig avstå från att besöka oss:

  feber
  hosta
  andningsbesvär
  snuva
  illamående
  halsont
  huvudvärk
  muskel- och ledvärk

  Eftersom vi är en samhällsviktig myndighet är det viktigt att vår personal kan hålla sig frisk, så vi kan hjälpa andra som behöver oss.

  Vi tar heller inte emot några grupper på studiebesök eller liknande tills vidare.


 • 2020-03-12

  Sotningen i Ludvika privatiseras

  Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015 har sotningen i Ludvika kommun privatiserats och genom upphandling har Ludvikasotarn AB fått överta ansvaret för att utföra sotning (rengöring) i kommunen. Ansvaret för sotningen övergår den 2020-04-01 och från det datumet är Räddningstjänsten Dala Mitt:s roll enbart att följa upp utförandet av sotning. Brandskyddskontroller ska som tidigare utföras i räddningstjänstens regi.

  Hur påverkar detta dig som kund? I det stora inte alls. Du kommer att få en avisering om sotning precis som vanligt, och i många fall är det till och med samma sotare som kommer. Priset skiljer inte heller, eftersom sotningstaxan som kommunen slagit fast gäller även för Ludvikasotarn. Notera dock att det är ett annat kontonummer att betala till, ifall du tex har sotningen inlagd i din bank.

  Den enda skillnaden är att sotningen och brandskyddskontrollerna utförs av olika aktörer. Därför kan det inte göras vid ett och samma besök.

  I samband med övergången till en privat aktör kan mindre avvikelser förekomma, och om sådana uppstår ska dessa i första hand lösas med det ansvariga företaget. Om avvikelserna är allvarliga eller omfattande kan du kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt. Mer information om sotning och brandskyddskontroll finns på vår hemsida samt leverantörens hemsida:

  Räddningstjänsten Dala Mitt: www.dalamitt.se

  Ludvikasotarn AB: www.ludvikasotarn.se


 • 2019-12-09

  Solcellsanläggningar - våra rekommendationer

  För dig som är intresserad av solcellsanläggningar. Läs våra rekommendationer


 
Nyhetsarkiv
Larm/Viktig Info  
200408 kl 19:25
Automatlarm
Kommun: Falun Station: 2000 Falun Kl 19:25 fick Räddningstjänsten i Falun ett automatiskt brandlarm från Kristine kyrka i Falun. Vid framkomst kunde räddningstjänsten lokalisera orsaken till någon form av elarmatur. Det förelåg ingen brand med öppna lågor men relativt kraftig rökutveckling och räddningstjänsten kunde snabbt förhindra fortsatt skadeutveckling. Arbete med att ventilera ut rök pågår och representanter från Kyrka och en restvärdesledare är på väg till platsen. Texten uppdateras. […]
200408 kl 16:08
Brand ute - övrigt
Kommun: Falun Station: 2000 Falun Misstanke om markbrand, vid framkomst visade det sig att det var en organiserad eldning. […]
200408 kl 14:12
Trafikolycka - singel
Kommun: Falun Station: 2300 Bjursås Trafikolycka med en personbil och en cyklist inblandade. Cyklisten fördes till lasarett med okända skador. […]
200408 kl 13:41
Utsläpp farligt ämne - drivmedel
Kommun: Falun Station: 2800 Ledning Kontroll av mindre utsläpp av olja från en kran. Inget behov av åtgärder från räddningstjänsten. […]
200408 kl 12:24
Röklukt - byggnad
Kommun: Ludvika Station: 4000 Ludvika Mindre rökutveckling pga elfel. Ingen risk för brand vid framkomst. […]
Visa mer


Vad händer om du själv inte gör något innan räddningstjänsten kommer på plats?

Kom ihåg!

VI är alltid steget efter när larmet kommer!

DU kan göra skillnad genom att förebygga innan olyckan händer eller släcka när branden är liten!vi_deltar_i_amb.jpg


 

Visste du att 

Kökspisen är den vanligaste källan till brand i hemmet.
Endast ett fåtal i befolkningen känner till det.
 
De flesta tror i stället att bränder orsakas av levande ljus.