Sotning

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för tillsynen av de entreprenörer som utför sotning i våra fyra medlemskommuner. Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning.

bild från Falusot.se

Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd "på ett från brandsynpunkt betryggande sätt". Så står det i Lag om skydd mot olyckor 4 kap 3:2. Det innebär att kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. 


Extra information till fastighetsägare i Borlänge och Gagnefs kommuner med anledning av att ny sotare är upphandlad. 

Du som har fastighet i Borlänge eller Gagnefs kommun har i dagarna fått brev med blankett för ansökan om att låta annan sota. 

Här kan du läsa mer om upphandlingen och vad den innebär  


Funderar du på att sota själv?

Då måste du gå en kurs samt söka dispens för detta.

Kurser genomförs i brandskyddsföreningens regi i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

Journal för dig som sotar själv. Ladda hem sotningsjournalen och skriv i den när du har sotat din eldstad.

Hur ofta skall sotning/brandskyddskontroll utföras?

 

Kontakta ditt sotningsdistrikt:


BORLÄNGE KOMMUN 

Hedemorasotaren

www.hedemorasotaren.se
E-post: info@hedemorasotaren.se

Tel 0225-131 24
Ivarshyttevägen 4, 77633 Hedemora


GAGNEFS KOMMUN

Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilations AB

Tel Gagnef 0241-617 77
Adress: Vasagatan 13, 784 32 Borlänge


FALUN och SÄTERS KOMMUNER

Sotning och brandskydd i Dalarna AB
Skorstensfejarmästare: Leif Einvall

www.dalasot.se 
E-post: info@dalasot.se

Pelle Bergs Backe 2, 791 50 Falun

Tel. 023-635 10  Fax 023-100 89


Larm  
160927 kl 01:23
Brand ej i byggnad
Stn 100 Borlänge.
160926 kl 23:12
Brand i byggnad
Stn 200 Falun.
160926 kl 19:40
Annat
Stn 100 Borlänge.
160926 kl 12:28
Automatlarm
Stn 200 Falun.
160926 kl 08:05
Automatlarm
Stn 100 Borlänge.
Tidigare larm