Sotning

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för tillsynen av de entreprenörer som utför sotning i våra fyra medlemskommuner. Vi handlägger även dispensansökningar för egensotning.

bild från Falusot.se

Du får sota din fastighet själv om sotningen blir utförd "på ett från brandsynpunkt betryggande sätt". Så står det i Lag om skydd mot olyckor 4 kap 3:2. Det innebär att kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. 


Extra information till fastighetsägare i Borlänge och Gagnefs kommuner med anledning av att ny sotare är upphandlad. 

Du som har fastighet i Borlänge eller Gagnefs kommun har i dagarna fått brev med blankett för ansökan om att låta annan sota. 

Här kan du läsa mer om upphandlingen och vad den innebär  


Funderar du på att sota själv?

Då måste du gå en kurs samt söka dispens för detta.

Kurser genomförs i brandskyddsföreningens regi i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

Journal för dig som sotar själv. Ladda hem sotningsjournalen och skriv i den när du har sotat din eldstad.

Hur ofta skall sotning/brandskyddskontroll utföras?

Kontakta ditt sotningsdistrikt:


BORLÄNGE och GAGNEFS KOMMUNER 

Hedemorasotaren

www.hedemorasotaren.se

E-post: info@hedemorasotaren.se

Tel 0225-131 24
Ivarshyttevägen 4, 77633 Hedemora

sotaren_farg_ljusbak2.jpgFALUN och SÄTERS KOMMUNER

Skorstensfejarmästare: Leif Einvall
www.dalasot.se 

E-post: info@dalasot.se


Sotning & Brandskydd i Dalarna AB

Pelle Bergs Backe 2
791 50 Falun
Tel. 023-635 10  Fax 023-100 89


Larm  
160827 kl 16:58
Sjukvårdslarm
Stn 140 Säter.
160827 kl 16:52
Annat
Stn 200 Falun. Undersökning Röklukt
160827 kl 16:15
Brand i byggnad
Stn 200 Falun.
160827 kl 15:50
Utsläpp farligt ämne
Stn 100 Borlänge.
160827 kl 03:36
Brand i byggnad
Stn 200 Falun.
Tidigare larm